De Kinderrechtencoalitie heeft een nieuwe lidorganisatie!

KLJ

De Kinderrechtencoalitie is enthousiast KLJ te mogen verwelkomen als nieuwe lidorganisatie binnen de Kinderrechtencoalitie!

Als jeugd- en jongerenbeweging streeft KLJ naar een leuke, kwaliteitsvolle werking voor iedereen van 6 tot 35 jaar. We doen dit in een landelijke omgeving, vanuit een dorpsgevoel en een eigentijdse christelijke inspiratie. Samenkomen en samen spelen in groep zorgt ervoor dat KLJ’ers sterker worden als persoon en als groep. Door onze werking willen we ook een meerwaarde betekenen voor de hele maatschappij.

Wij kijken uit naar de ervaring en expertise over kinderen op het platteland en vrije tijd waarmee KLJ de Kinderrechtencoalitie zal versterken!

KLJ stelt zich graag aan jullie voor.

“Vrije tijd bieden is iets waar KLJ sterk in is. Het is onze corebusiness. Als jeugdbeweging bieden we kinderen en jongeren een plek om te groeien tot volwassenen die klaar zijn voor de toekomst. We willen dat ze zorgeloos kunnen spelen en kunnen experimenteren in een veilige omgeving.

Toch zien we dat de ledengroep van de gemiddelde KLJ-afdeling geen weerspiegeling is van hun buurt. KLJ wil zich dan ook bewust zijn van de zichtbare en onzichtbare drempels waar kinderen geconfronteerd mee kunnen worden. We willen niet blind zijn voor de actuele ondersteuningsnoden van onze afdelingen en jonge leidingsgroepen en sturen ons informatieaanbod dan ook dagelijks bij waar dat nodig is. Afhankelijk van de omgevingsfactoren en context bieden we als koepel ondersteuning op maat aan lokale KLJ’s. We willen dat KLJ er is voor iedereen. Met onze projecten KLJ voor iedereen en KLJ Connect zetten we in op de toegankelijkheid van onze werking (op vlak van financiën, expressie, fysieke of mentale hindernissen,…) en willen we bruggen bouwen tussen KLJ- afdelingen en kinderen/ouders die KLJ nog niet of moeilijk bereikt, lokale expertisepartners en lokale besturen.

Verder dragen we inspraak in KLJ hoog in het vaandel. Beslissingen voor en over KLJ’ers maken we mét KLJ’ers. We hechten veel belang aan participatie en hebben een uitgebreide en diepgaande democratische structuur waarmee we waarborgen dat alle meningen gehoord en naar waarde geschat worden. Het laatste woord is steeds voor onze KLJ’ers waardoor we een gedragen bewegingsbeleid hebben.


Lot De Kimpe

Nationaal voorzitter KLJ