Memoranda lidorganisaties

Als vertegenwoordiger van een breed middenveld zijn we bijzonder verheugd dat wij sinds begin dit jaar officieel niet 25 maar 26 lidorganisaties mogen representeren.

Wij kijken uit naar de ervaringen en expertise waarmee SOS Kinderdorpen de Kinderrechtencoalitie zal versterken!

Graag stelt het nieuwste lid zich zelf kort aan jullie voor en legt uit waarom zij lid werden van de Kinderrechtencoalitie:

SOS Kinderdorpen, want groot worden kan je niet alleen

Daar heb je familie voor nodig. En dat is precies wat wij doen: wij bouwen families, voor kinderen die de ouderlijke zorg verloren of dreigen deze te verliezen.

Families mag je daarbij ruim interpreteren, ze komen in alle maten en vormen. Zolang het een plek is waar kinderen terugvinden wat zo kenmerkend is aan een liefdevol gezin: duurzame relaties, gebaseerd op liefde, veiligheid en respect. Want daar gedijen kinderen het best.

En de hele gemeenschap bouwt mee. Samen met overheden, middenveldorganisaties, jeugdzorg, scholen en andere actoren willen we de manier waarop kinderen opgroeien in de jeugdhulp structureel verbeteren.

Door lid te worden van Kinderrechtencoalitie willen we onze slagkracht vergroten en krachten bundelen, vanuit onze jarenlange internationale én Vlaamse ervaring in het opvangen en ondersteunen van kinderen en families. Met als uiteindelijk doel dat kinderen in de best mogelijke omstandigheden kunnen opgroeien en hun fundamentele (kinder)rechten gerespecteerd zijn.