Memoranda lidorganisaties

“Vlaanderen zet in op een kindvriendelijke samenleving, waar de rechten van het kind centraal staan en waar kinderen voluit deel zijn van onze maatschappij.”

(Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024)

Op 11 februari organiseerden de Bovenbouworganisaties Jeugd-en kinderrechten (Ambrassade, Jint, Bataljong, Kenniscentrum Kinderrechten en Kinderrechtencoalitie Vlaanderen) een ontmoetingsmoment met de parlementsleden van de Commissie Jeugd.

Als één van deze vijf bovenbouworganisaties namen we vanuit de Kinderrechtencoalitie met veel enthousiasme deel aan deze kennismaking die  doorging bij onze collega’s van De Ambrassade.

Op dit netwerkmoment werden de parlementsleden doorheen de structuur en de aanpak van de bovenbouworganisaties mbt tot een geïntegreerd jeugd-en kinderrechtenbeleid, geloodst.

Onze kern:

Vertrek vanuit de leefwerelden van alle kinderen en jongeren vanuit het kinderrechtenperspectief.

Ons sterke punt is dat we heel wat beleidsinstrumenten met impact op kinderen, jongeren en hun organisaties hebben ontwikkeld.

Als bovenbouwers hebben wij elk onze specifieke rol en expertise. We hebben elk ons eigen DNA en maken vanuit onze bijzondere opdracht de verbinding met elkaars werk om het jeugd-en kinderrechtenveld constructief te ondersteunen en te versterken.

Dit maakt ons partners voor de overheden in deze beleidsinstrumenten. Wij zijn de schakel tussen het veld en de overheid en expert in deze beleidsinstrumenten. Wij zijn experten in jeugdparticipatie, kinderrechten, jeugdbeleid, jeugdinformatie, jeugdwerk, bril en stem van kinderen, jongeren en hun organisaties binnenbrengen in alle beleidsdomeinen.

Na het plenaire gedeelte werden de parlementsleden uitgenodigd aan ronde tafels waar we per organisatie in gesprek gingen met de parlementsleden.

Aan de Kinderrechtentafel verwelkomden we Freya Perdaens, Tinne Rombouts, Filip Brusselmans en Jeremie Vaneeckhout . Samen met het Kenniscentrum Kinderrechten gaven we de nodige duiding en achtergrond over ons werk en de uitdagingen waar we voor staan.

We kaderden onze positie binnen het kinderrechtenveld en benoemden enkele highlights van dit werkjaar waarbij we steeds de link legden met de andere bovenbouwers.

Het werd een boeiende uitwisseling waarbij veel interesse was voor ons Alternatief Rapport en de jaarlijkse update ervan. Ons voorstel om deze update jaarlijks te komen voorstellen werd positief onthaald. Ook de thema’s en de projecten die we op de kaart zetten kregen veel bijval.

Het bezoek heeft ons input en energie gegeven om de kinderrechten op de kaart te blijven zetten vanuit onze meerwaarde en unieke positie als Kinderrechtencoalitie. We zijn hoopvol voor de toekomst!