Meer middelen voor betere opvang slachtoffers tienerpooiers en aanpak daders

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, kondigde tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement nieuwe acties aan voor een beter afgestemde opvang van slachtoffers van tienerpooiers die ook aansluiten op een strakkere aanpak van de daders van deze vorm van mensenhandel. “Experten en slachtoffers geven aan nood te hebben aan een opvang in veilige, maar huiselijke context waarin geborgenheid centraal staat en waarin ook ondersteuning op juridisch vlak opgenomen is. Daarom bouwen we een gecoördineerd hulpprogramma uit met diverse vormen van hulp en expertise die goed op elkaar zijn afgestemd en inzetbaar op maat van de slachtoffers. Daarbij is er ook ruimte voor nieuwe opvanginitiatieven en samenwerkingsverbanden. Dit komt bovenop de capaciteit die we reeds gecreëerd hebben voor beveiligde opvang en intensieve contextbegeleiding.”

Koen Geens, minister van Justitie: “Seksuele uitbuiting bij minderjarigen moet streng aangepakt worden. Zo’n mensonwaardige praktijken kunnen niet in onze samenleving. Ik heb reeds een wet laten stemmen die slachtoffers van mensenhandel, waaronder de slachtoffers van tienerpooiers vallen, beter beschermt. Het feit dat het hier om minderjarige slachtoffers gaat is een verzwarende omstandigheid. De Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel heeft in haar actieplan specifiek aandacht voor minderjarige slachtoffers. Centraal staan de detectie, doorverwijzing en bescherming van minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Er wordt gewerkt aan een statuut ‘Minderjarige slachtoffers mensenhandel’ en er werd een werkgroep opgericht in Vlaanderen met de steun van Justitie die zich bezig houdt met het fenomeen tienerpooiers.”

Het volledige bericht lees je hier.