Memoranda lidorganisaties

Afgelopen jaar kozen de lidorganisaties het thema ‘onzichtbare kinderen’ als hoofdthema voor 2019-2020. Heel wat kinderen en minderjarigen blijven onderbelicht in cijfers, bepaalde groepen worden niet gevat door het beleid en worden niet bereikt door organisaties of diensten. Een van deze doelgroepen zijn minderjarige mantelzorgers. Dat zijn kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin waar één van de gezinsleden thuis zorg nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij ziek, gehandicapt of verslaafd is.

Vorige week maakten Samana en CM nieuwe cijfers bekend over jonge mantelzorgers. Uit de cijfers blijkt dat 1 op 6 jongeren een zorgende rol opneemt binnen hun familie.

Onderzoek van Samana toont bovendien aan dat de thuissituatie van jonge mantelzorgers hun schoolprestaties beïnvloedt. Ze komen vaker te laat (omdat ze bijvoorbeeld op de thuisverpleging moeten wachten die al eens in de file staat), ze zijn vaker afgeleid in de klas door hun zorgen, ze komen niet toe aan hun huiswerk, spijbelen meer en verlaten vaker de schoolbanken zonder diploma, …

Daarom lanceerden zij afgelopen week het project ‘Samen naar een mantelzorgvriendelijke school’ om samen met de scholen aan een ondersteunende schoolomgeving voor jonge mantelzorgers te bouwen.

Hierdoor kreeg ons  jaarthema over Jonge Mantelzorgers nog eens de nodige media-aandacht: er verschenen artikels in Het Laatste Nieuws, het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen:

“1 op 6 scholieren is mantelzorger”

 “Ik zakte naar het BSO zodat ik mama kon helpen”

“Veel jongeren beseffen niet dat ze een mantelzorger zijn”

Zelfs de VRT maakte een korte reportage over jonge mantelzorgers en de moeilijkheden waarmee zij op school kampen.

We vestigen hier graag de aandacht op omdat we met ons jaarthema over jonge mantelzorgers ook streven naar een grotere zichtbaarheid, maatschappelijk draagvlak en gevoeligheid voor jonge mantelzorgers. Samen met !DROPS, Pimento, Larf en met de steun van Cera en een expertenstuurgroep, brengen wij op verschillende momenten van het jaar 2019 een groep jonge mantelzorgers bij elkaar. Via dit participatief project willen we het thema jonge mantelzorg vanuit het oogpunt van jonge mantelzorgers zelf benaderen om o.a. tot beleidsaanbevelingen te komen.

Tijdens de bijeenkomsten leggen de jongeren contact met lotgenoten en worden ze zich bewust van de omvang en de diversiteit van hun groep. Samen gaan ze onder professionele begeleiding op zoek naar mogelijkheden om jonge mantelzorgers betere ondersteuning te bieden.

Uiteindelijk kunnen de jongeren gewapend met hun persoonlijke ervaringen en verrijkt met de kennis van experts uit de sector sensibiliserend en informerend optreden als ambassadeurs voor jonge mantelzorgers

Wil je meer weten over ons traject? Dat kan hier.