Kinderen moeten gezond kunnen opgroeien in een veilige omgeving. De overheid moet een kindgericht beleid voeren en de belangen van kinderen als toetssteen nemen voor normering en beleid. Onderzoek naar nieuwe risico’s, maatschappelijke tendensen en noden moet criteria opleveren waaraan ontwikkelaars een project of product kunnen toetsen op kindvriendelijkheid. Met zijn project Kindnorm richt de Gezinsbond zich in eerste instantie tot de terreinen voeding, milieu, verkeersveiligheid en ruimte

Meer info: https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/Paginas/Kindnorm.aspx