Ecpat ontwikkelde heel wat materiaal om de strijd tegen kinderprostitutie aan te gaan; zowel campagnes en een meldpunt die wijzen op aandachtspunten voor toeristen, als informatie voor minderjarigen en hun ouders over gevaren op het internet. Het is belangrijk om deze campagnes regelmatig onder de aandacht te brengen, daarom deze oproep om mee te verspreiden.

http://ikzegstop.be/(externe link): deze website biedt de reiziger de mogelijkheid om alert te zijn op verdachte situaties met minderjarigen, en deze te melden

https://ecpat.be/wp-content/uploads/2017/12/BD-anglais.pdf(externe link): alle info-materiaal over veilig op het internet

https://ecpat.be/wp-content/uploads/2017/11/20140918_DC_Make-IT-Safe_Flyer_Nederland_A5_WEB.pdf(externe link): make it safe brochure met tips voor ouders