Memoranda lidorganisaties

Actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona 

We zien elke dag duidelijker dat de invoering, opvolging en naleving van de maatregelen tijdens de coronacrisis sommige groepen extra treft.  

Een grote groep van onze kinderen en jongeren bevindt zich momenteel in een bijzonder moeilijke situatie. Het gaat over kinderen en jongeren in (kans)armoede, in een kwetsbare thuissituatie, met beperkte ruimte, in een traject van hulpverlening/aanpak jeugddelinquentie, in een precaire verblijfssituatie en/of kinderen en jongeren die een moeilijk, of geen, schooltraject doorlopen. 

In de afgelopen weken werkte de taskforce ‘kwetsbare kinderen en jongeren’ onder leiding van Minister van Jeugd, Media en Brussel, Benjamin Dalle, en met de input van verschillende organisaties (waaronder ook lidorganisatie Uit De Marge), experten en administraties zes hefbomen uit. 

Vlaanderen zal extra middelen uittrekken om (kwetsbare) kinderen en jongeren meer perspectief te geven tijdens deze crisis. 

  1. Lokaal aanbieden van pakketten: Er worden onder coördinatie van de Huizen van het Kind in Vlaanderen en Brussel pakketten persoonlijk verdeeld voor kwetsbare kinderen en jongeren. De pakketten bevatten ontspannings-, informatie- en digitaal materiaal op maat van de kinderen en jongeren. 
  1. Heropstart jeugdwerk in jeugdhulpvoorzieningen: Het vast aanbod van jeugdwerk in jeugdhulpvoorzieningen is door de coronacrisis gestopt. Deze wordt nu herstart, opgeschaald en versterkt. Concreet gaat er steun naar de geprofessionaliseerde jeugdwerkorganisaties die hierin actief zijn.  
  1. Tijdelijke ondersteuning specifieke problemen: Door de maatregelen moeten kinderen en jongeren thuisblijven. Sommigen bevinden zich in moeilijke situaties en hebben nood aan hulp. De anonieme chatlijn van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling: Nupraatikerover.be wordt met deze maatregel versterkt. Daarnaast wordt een 40-tal geregistreerde lokale initiatieven voor huiswerkbegeleiding ondersteund om de onderwijsachterstand niet te vergroten.  
  1. E-inclusie: Nu kinderen en jongeren vooral online leren en ontspannen, is er meer dan ooit nood aan begeleiding. Het Kenniscentrum Mediawijsheid krijgt een gerichte impuls en moet daarmee de samenwerking tussen de verschillende e-inclusie-initiatieven stimuleren, goede praktijken verzamelen en digitale vaardigheden versterken. 
  1. Steun landelijk en bovenlokaal jeugdwerk: Jeugdwerkorganisaties, specifiek gericht op het begeleiden van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden, hebben zich tijdens deze crisis snel aangepast en extra ingezet om deze groep te blijven bereiken. Deze organisaties worden versterkt om deze opdracht nog beter in te vullen.  
  1. Specifieke projectoproep: Met deze brede projectoproep wil de Vlaamse Regering bottom-up initiatieven stimuleren. Organisaties actief binnen Cultuur, Jeugd, Sport en Welzijn die zich inzetten voor kwetsbare jongeren en kinderen kunnen één project per organisatie indienen. Het gaat om kortlopende projecten (afronding 2020). Meer info over de doelstellingen, voorwaarden van de subsidiemogelijkheden zijn hier terug te vinden.  

Lees het volledige plan op de website van Benjam Dalle, Minister van Media, Jeugd en Brussel.