Memoranda lidorganisaties

Het COVID19-virus en de bijhorende maatregelen hebben een grote impact op ons dagelijks leven en niet in het minste op dat van kinderen en jongeren. Heel wat actoren vragen daarom extra alert te zijn voor het welzijn van (kwetsbare) kinderen en jongeren in deze periode of informeren over de gevolgen van de huidige toestand op kinderen en jongeren.  

Het Kenniscentrum Kinderrechten verzamelt en bundelt alle informatie, initiatieven en artikelen rond kinderrechten en corona op een aparte pagina op hun site.

Heb je zelf nog aanvullingen? Stuur ze door naar lisa.deroeck@keki.be