Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Research on Stage van het Kenniscentrum Kinderrechten bestaat 5 jaar! Dat moet worden gevierd, met een volledige dag gewijd aan de participatie van kinderen en jongeren. Na 30 jaar Kinderrechtenverdrag gaan we dieper in op het belang van participatie van kinderen en jongeren aan onderzoek. Kan dit meer zijn dan slechts een formaliteit? Is participatie van kinderen en jongeren wel degelijk impactsvol? En hoe zit het met de participatie van kwetsbare kinderen en jongeren? Of wat als het om een gevoelig thema gaat?

Om een antwoord te bieden op deze vragen en meer, nodigt KeKi u uit op onze Research on Stage op 13 november! Niet minder dan vijf onderzoekers bespreken hun onderzoek waar kinderen en jongeren als volwaardige participanten aan hebben deelgenomen. Ook gaan we samen op zoek naar concrete methodieken en inspirerende praktijken om rond participatie aan de slag te gaan. Vertrekkende vanuit wetenschappelijk onderzoek en samen met praktijkwerkers, beleidsmedewerkers en onderzoekers bespreken we dus good practices, richtlijnen en aanbevelingen waar iedereen mee aan de slag kan.

Het programma ziet er als volgt uit:

In de voormiddag stellen verschillende onderzoekers hun studies waar participatie centraal staat voor:

  • Geweld, gemeten en geteldScholenonderzoek 2018– Evi Verdonck, UCLL
  • Participation for Protection – Kindgerichte benadering van minderjarige slachtoffers van geweld – Katrien Herbots, Kenniscentrum Kinderrechten
  • Vorm geven aan participatie: NCRK-studie Kinderen geplaatst in gemeenschapsinstellingen – Karen Van Laethem, Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
  • Vrije tijd van jongeren in migratie – Lucas Pissens, UGent
  • Kinderen met een beperking in de digitale wereld – Geert Van Hove, UGent

Na een netwerklunch gaan we in de namiddag via workshops aan de slag om de impact van participatie concreter vorm te geven. Zo laten Kaat Van Acker (Odisee Hogeschool), Eveline Meylemans (UGent), Katrien Herbots (KeKi) en Hannes Vanhee (Uit de Marge) ons kennis maken met participatie in verschillende vormen.

We sluiten af met wat reflecties door Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens

De Research on Stage gaat door in de gebouwen van de Nationale Commissie voor de Rechten van het kind – Willebroekkaai 33, 1000 Brussel

Inschrijven kan tot en met 8 november via lisa.deroeck@keki.be of deze link.
Kostprijs: 35 euro