In het advies “ongeplande huisbezoeken” naar aanleiding van het ingediende verzoekschrift, geeft het Kinderrechtencommissariaat advies over de mogelijkheid van ongeplande huisbezoeken in de bijzondere jeugdbijstand. De discussie situeert zich in het spanningsveld tussen het recht op privacy en bescherming van het gezinsleven enerzijds en de plicht van de overheid om kinderen te beschermen anderzijds.

In het advies onderscheiden we drie finaliteiten van huisbezoeken: huisbezoek in het kader van een begeleiding/screening, in het kader van controle of in het kader van politioneel optreden. Consulenten van de sociale diensten kunnen in de eerste twee gevallen huisbezoeken afleggen, eventueel ook onverwacht. Het is hierbij steeds van belang dat de cliënt vooraf ingelicht wordt dat de consulent (on)aangekondigd kan langskomen. Binnen de vrijwillige hulpverlening moet de cliënt ook zijn ‘informed consent’ geven. Zoals u in het advies zal lezen, is een verdere visievorming rond dit thema hoe dan ook noodzakelijk.

Link: http://www.kinderrechtencommissariaat.be/advies/ongeplande-huisbezoeken-advies-over-verzoekschrift-0