Deze publicatie is de vierde in een serie van rapporten, bedoeld om de verwezenlijkingen van geïndustrialiseerde landen op te volgen op het vlak van noden van jongeren. Dit rapport meet en vergelijkt onderpresteren op school.

Link: http://www.unicef-irc.org/files/documents/d-3093-UNICEF-publishes-new-leag.pdf