Kinderrechtencoalitie aan de slag rond kinderen op straat en jonge mantelzorgers

In 2019- 2020 gaat de Kinderrechtencoalitie aan de slag met het nieuwe thema ‘Onzichtbare Kinderen’.

De Kinderrechtencoalitie kiest er voor om, naast de thema’s die zich aandienen op basis van het VN rapportageproces en de actualiteit, zich gedurende langere tijd te verdiepen in een hoofdthema. Thema’s van vorige jaren waren onder andere kinderrechteneducatie in het onderwijs en etnisch-culturele diversiteit en migratie.

Een hoofdthema wordt opgebouwd op basis van rondetafels, werkgroepen, interviews, getuigenissen, … van zowel experten als kinderen zelf. Op tussentijdse publieke momenten worden deze bevindingen gedeeld met een breder publiek. Het volledige traject rond een thema krijgt een neerslag in een eindrapport waarin analyses, cijfers, praktijken en duidende achtergrondbijdragen resulteren in beleidsaanbevelingen.

Het thema ‘Onzichtbare Kinderen’ biedt onze lidorganisaties veel ruimte om vanuit hun eigen werking te sensibiliseren rond onzichtbare doelgroepen. Chirojeugd Vlaanderen reflecteert over ‘onzichtbare gevoelens’ binnen hun eigen jaarthema ‘ça va?!’, online kinder- en jongerenhulplijn Awel gaat op zoek naar jongens met hulpvragen, Tumult zet nieuwkomers binnen het jeugdwerk in de kijker.

Naast de bijdragen van de lidorganisaties, gaat het team van de Kinderrechtencoalitie zélf aan de slag rond 2 groepen ‘onzichtbare kinderen’, namelijk kinderen op straat en jonge mantelzorgers.

Voor beide onderwerpen werken we samen met heel wat partners, en lopen we een dubbel traject van enerzijds experten en professionals en anderzijds de kinderen zelf.

Het project rond jonge mantelzorgers wil aan de hand van de ervaringskennis van jonge mantelzorgers hun noden beter in beeld brengen. In samenwerking met Idrops, Pimento en Larf werken we ook aan een bredere sensibiliseringscampagne rond deze doelgroep.