België antwoordt op de bijkomende vragen van het Kinderrechtencomité

Sinds 1991 is het Kinderrechtenverdrag van kracht in België. Sindsdien is ons land verplicht om deel te nemen aan het rapportageproces voor het VN Kinderrechtencomité, het internationale orgaan dat toeziet op de naleving van het Kinderrechtenverdrag. Om de 5 jaar vraagt het Kinderrechtencomité een rapport waarin de Belgische overheid een stand van zaken geeft over hoe het Kinderrechtenverdrag in België wordt nageleefd en uitgevoerd. Het meest recente overheidsrapport dateert van 20 juli 2017. Om een volledig zicht te krijgen op de situatie in de landen ter plaatse, doet het Kinderrechtencomité ook beroep op bijkomende informatie van gespecialiseerde kinderrechtenorganisaties. Deze kinderrechtenorganisaties schrijven als aanvulling op het overheidsrapport een ‘alternatief rapport’. De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen doet dit in naam van 25 kinderrechtenorganisaties, maar ook het Kinderrechtencommissariaat, Unicef, Unia, Myria en het Steunpunt armoedebestrijding dienden vorig jaar een eigen alternatief rapport in.

Vóór ons land uiteindelijk mag verschijnen in Genève, stelt het Kinderrechtencomité nog een omvangrijke hoeveelheid bijkomende vragen. Vorige week maakte België haar antwoorden op deze zogenaamde ‘List of Issues’ over aan het VN-Kinderrechtencomité.

De Kinderrechtencoalitie las de overheidsantwoorden en stelt zich de nodige vragen bij het verloop van de procedure tot nu toe. Het comité vraagt naar onderwerpen die reeds uitgebreid behandeld werden in het oorspronkelijke overheidsrapport. De overheidsantwoorden bestaan (opnieuw) uit een opsomming van wetgeving, actieplannen en decreten.

Het rapportageproces lijkt te lijden onder een topzware schriftelijke procedure met geautomatiseerde vragen die eerder spruiten uit de expertise van de comitéleden dan uit een kennis van de situatie in België. De Belgische overheid op haar beurt, put zich uit in aanvullingen en herhalingen om tegemoet te komen aan de gevraagde eisen.

Maar hoeveel heeft dit alles met de realiteit van kinderen te maken? De lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen werken elke dag aan participatie van kinderen, het belang van het kind prioriteit geven op politiek en administratie, de beleving van kinderen in migratie of hulpverlening zichtbaar maken, …, maar dit lijkt een wereld vér van de VN Kinderrechtenrapportage.

Op 24 januari 2019 zal een delegatie van de Belgische Overheid in Genève worden uitgenodigd door het Kinderrechtencomité waarna de aanbevelingen voor ons land zullen worden opgemaakt.

We hopen vurig dat de Belgische overheidsdelegatie met een hernieuwd engagement terugkomt, om het Kinderrechtenverdrag echt te doen leven in België, en dat wij als NGO’s de ruimte krijgen om de beleving van kinderen en jongeren op de eerste plaats te zetten.

Meer info over de procedure vind je hier of mail even naar info@kinderrechtencoalitie.be.