Memoranda lidorganisaties

12 juni, Werelddag tegen Kinderarbeid

De Verenigde Naties hebben 12 juni uitgeroepen tot de ‘Werelddag tegen Kinderarbeid’ en vragen bijkomende aandacht voor het probleem.

Hoewel het Kinderrechtenverdrag uitdrukkelijk vraagt om kinderen te beschermen tegen economische exploitatie en tegen het verrichten van werk dat gevaarlijk is voor hun opvoeding, gezondheid of lichamelijke en geestelijke, ontwikkeling, lopen wereldwijd 168 miljoen kinderen hun kindertijd mis omdat ze aan het werk zijn.

Nog erger is dat 115 miljoen kinderen taken uitvoeren die gevaarlijk zijn of waar chemische producten, pesticiden of gevaarlijke machines aan te pas komen.

Gevolg van armoede en ongelijkheid

Kinderarbeid komt vooral voor in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, maar nog niet zo lang geleden tijdens de industriële revolutie bestond het ook in België en buurlanden.

Kinderarbeid wordt voornamelijk veroorzaakt door armoede in gezinnen, sociale ongelijkheid en discriminatie, sociale normen die kinderarbeid toelaten, het gebrek aan fatsoenlijk werk voor volwassenen, migratie en noodsituaties.

Wat doen de Kinderrechtencoalitie en haar partners?

De Kinderrechtencoalitie waakt in Vlaanderen over de naleving van alle kinderrechten en rapporteert daarover aan het VN-Kinderrechtencomité. Het recht om naar school te gaan en het recht op een stabiele en veilige omgeving zijn de essentiële voorwaarden voor een goede ontwikkeling van kinderen.

Partners en lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie voeren wereldwijd elk op hun eigen manier diezelfde strijd voor kinderrechten en tegen kinderarbeid:

Unicef streeft in verschillende landen naar een steviger beschermingssysteem van wetten en regelgeving tegen kinderarbeid. Verschillende bedrijven hebben daardoor regels aangenomen om te voorkomen dat kinderen betrokken zijn bij de fabricatie van goederen.

Plan International zet zich wereldwijd in voor het recht van meisjes op kwaliteitsvol onderwijs en een degelijke job, het recht om betrokken te worden bij belangrijke beslissingen en het recht om zich vrij van angst, discriminatie en geweld te ontplooien.

ECPAT wil de seksuele uitbuiting van kinderen over de hele wereld uitroeien.