Memoranda lidorganisaties

De voorbije jaren ontwikkelde Kind & Samenleving, lidorganisatie van de Kinderrechtencoalitie,  in heel wat gemeenten en steden inspraakprojecten met jonge tieners. Vanuit hun ervaringen geven zij in deze publicatie graag de basics en concrete tools mee voor inspraak van tieners in het gemeentelijk beleid.

Tienspraak is in de eerste plaats ontwikkeld voor jeugdconsulenten en inspraakbegeleiders. maar ook beleidsmedewerkers kunnen hier inspiratie opdoen voor het betrekken van tieners in het beleid

Tienspraak bestaat uit drie delen:

  • Een inleiding met onze visie op inspraak en participatie met tieners
  • Acht vuistregels voor het betrekken van tieners bij het gemeentelijk beleid
  • Tien methoden en technieken om tieners te betrekken bij het gemeentelijk beleid

De publicatie kan je hier downloaden.