FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless) publiceerde haar derde jaarlijks overzicht van dak- en thuisloosheid in Europa. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat vooral het profiel van dak- en thuislozen verandert : binnen de groep thuislozen stijgt het aantal vrouwen, jongeren, mensen met een migratie-achtergrond en werkende armen.

Het rapport pleit voor een geïntegreerde strategie om thuisloosheid uit de wereld te helpen, waarbij ook gewaarschuwd wordt voor klassieke fouten. Als typische valkuilen worden vermeld de ‘papieren strategieën’, waarbij wel veel goedbedoelde plannen worden gemaakt maar er geen middelen zijn voorzien om ze waar te maken. Andere valkuilen zijn het criminaliseren van de dakloze zelf, of de aanpak van thuisloosheid beperken tot hulpverlening ipv een onderdeel van een algemeen huisvestingsbeleid.

In Gent werd vorige week nog aandacht gevraagd voor het stijgende aantal kinderen in nacht- en noodopvang, en ook hier wordt gevraagd naar een totaalaanpak.

Rapport FEANTSA : http://www.feantsa.org/en/report/2018/03/21/the-second-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2017?bcParent=27(externe link)

Actie Gent : http://huurdersplatform.be/hb/actualiteit-hb/solidariteitsactie-dakloze-kinderen-gent-31-maart-2018/