Nieuw standpunt

Van gunst naar garantie: meer ambitie voor het Belgische Actieplan EU-Kindgarantie

Dit standpunt is het vervolg van het standpunt over de EU-Kindgarantie dat de Kinderrechtencoalitie publiceerde in februari 2022, vóór de publicatie van het Belgisch Nationaal Actieplan.

In mei 2022 publiceerde België haar nationaal actieplan (NAP) inzake de EU-Kindgarantie. In het standpunt ‘Van gunst naar garantie‘ leggen we enkele pijnpunten van dat Belgisch NAP inzake de EU-Kindgarantie bloot. We stellen vast dat, om de doelstellingen te halen, bijkomende inspanningen en structurele maatregelen broodnodig zijn.