RoSt rapport ‘Kinderen, jongeren en milieu’

‘Kinderen, jongeren en milieu: groen achter de oren?’ Een actueel thema dat leeft bij kinderen en jongeren. Een thema dat de politieke agenda vandaag en morgen mee zal bepalen. Wat zegt het kinderrechtenverdrag over milieu? Wat zijn de nadelige effecten van ons veranderend leefmilieu? Wat zeggen kinderen en jongeren er zelf van? Hoe kunnen we kinderen en jongeren stimuleren om duurzaam gedrag te stellen? Deze vragen stonden centraal op KeKi’s meest recente Research on Stage op 16 oktober 2018.

Minister Sven Gatz verzorgde de introductie en deed uit de doeken welke plaats milieu heeft in het beleidsdomein cultuur, jeugd en media. Een uitgebreide samenvatting zal ter beschikking worden gesteld in het samenvattend rapport dat momenteel in voorbereiding is.

Daniëlle Van Kalmthout (UGent en coördinator Rookvrije Samenleving) analyseerde milieurechten vanuit een kinderrechtenperspectief en toonde aan dat milieu impliciet ingebed is in het Kinderrechtenverdrag. Een uitgebreide samenvatting van haar analyse zal ter beschikking worden gesteld in het samenvattend rapport.

Aan verschillende tafels konden deelnemers kennismaken met de onderzoeken en/of bevindingen van verschillende experten en aan de hand van rondetafelgesprekken gingen ze op zoek naar uitdagingen, goede praktijken en vragen die leven bij de deelnemers. Ook deze bevindingen zullen ter beschikking worden gesteld in het samenvattend rapport.

De powerpointpresentaties door de tafelexperten en het syntheserapport ‘Hoe bel

even kinderen en jongeren natuur en milieu?’ vind je op de site van Keki.

 Het samenvattend rapport is intussen hier beschikbaar.