Het verhaal van een meanderend Hergo-dossier

Op donderdag 24 en vrijdag 25 januari ondervraagt het VN Kinderrechtencomité in Genève een delegatie van de Belgische overheid over de naleving van het kinderrechtenverdrag in ons land.

Dit verdrag, dat dit jaar 30 jaar bestaat, werd door alle landen ter wereld ondertekend (behalve door de Verenigde Staten van Amerika) en is daarmee het meest geratificeerde verdrag ter wereld. België tekende het verdrag in 1991.

Om de naleving van het Kinderrechtenverdrag te verzekeren, moet elk land om de 5 jaar rapporteren aan een comité van internationale experts in Genève. Om zich te verzekeren van objectieve informatie doet het comité ook beroep op onafhankelijke organisaties die de zogezegde ‘alternatieve rapporten’ schrijven.

 • Alle info over dit rapportageproces is terug te vinden op onze website.
 • Hier vind je de lijst met overheidsafgevaardigden.
 • De plenaire sessie is live te volgen op UN Web TV.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vulde haar alternatief rapport in januari aan met bijkomende informatie. Verschillende van onze lidorganisaties gaven daarin hun bezorgdheden mee, bijvoorbeeld:

 • De schendingen van het beroepsgeheim en privacy
  (Liga voor Mensenrechten – punt 3 en 16)
 • De vraag naar betere opvang voor slachtoffers van sexueel misbruik
  (Ecpat, GAMS en Child Focus – punt 5 en 14)
 • Een grondiger aanpak van pesten
  (Tumult vzw – punt 10)
 • Aandacht voor minderjarige vluchtelingen
  (Minor Ndako – punt 3 en 11)
 • LIVC’s en rechtsbescherming
  (Uit de Marge – punt 16)
 • Armoede, huisvesting en uithandengeving
  (SAM vzw – punt 9)
 • Inclusief onderwijs en ondersteuningsbudgetten
  (Grip vzw – punt 7)

Na de plenaire sessie bezorgt het Kinderrechtencomité haar aanbevelingen voor ons land voor de komende 5 jaar. We verwachten deze slotbeschouwingen rond 7 februari. Deze adviezen zijn richtinggevend voor een beter kinderrechtenbeleid in ons land.

Met alle vragen, voor een thematische insteek, een samenvatting of een toelichting bij de bezorgdheden van onze lidorganisaties kan u steeds terecht bij de coördinator van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen: 0473 73 12 69 of carolien.patyn@kinderrechtencoalitie.be.