Memoranda lidorganisaties

Op 10 mei 2019 organiseerden KIYO NGO, Plan International België, Stad Kortrijk en de Kinderrechtencoalitie het participatie evenement “Jong Kortrijk spreekt”. Hierbij kwamen een zestigtal jongeren samen om actiepunten te formuleren voor de stad Kortrijk rond 5 verschillende thema’s. Dit evenement was het sluitstuk na een intensief participatietraject dat voortvloeide uit het School for Rights-traject.

De Kinderrechtencoalitie is na dit succesvol en inspirerend project dan ook verheugd dat het Partnerschap voor Kinderrechtenscholen een nagelnieuwe website heeft gelanceerd.

Met deze volledig vernieuwde website willen ze leerkrachten ondersteunen om te werken aan kinderrechten in de klas met een uitgebreid aanbod van nieuwe, inspirerende lesmaterialen rond thema’s als  diversiteit, (gender)gelijkheid, gezonde levensomstandigheden, duurzaamheid, enz. Tegelijk biedt de site ook de mogelijkheid om de hele schoolwerking te bekijken vanuit kinderrechten

Voor boordevol informatie en lesmateriaal surf dus snel naar:

www.schoolforrights.be