Memoranda lidorganisaties

Afgelopen week lanceerde Child Focus met veel trots de app ‘MISSING’, het eerste detectivespel voor 13- tot 16-jarigen omtrent de problematiek van weglopen.

Waarom een game over weglopen?

Weglopen is een belangrijk fenomeen waar heel wat jongeren mee geconfronteerd worden. In 2018 behandelde Child Focus 1.098 wegloop-dossiers, waarin 927 kinderen betrokken waren. Child Focus wil niet alleen reactief maar ook preventief met dit fenomeen aan de slag gaan. Jongeren die weglopen van huis of uit de voorziening waar ze verblijven, worden immers meer dan andere jongeren geconfronteerd met risicovolle of zelfs gevaarlijke situaties. Vaak hebben ze ook geen duidelijk plan en vluchten weg van hun problemen. Ze idealiseren weglopen, zien het als een bevrijding, zonder stil te staan bij de risico’s. Ook weten ze vaak niet goed bij wie ze terecht kunnen en zien dan ook geen ander alternatief dan weg te lopen. In tegenstelling tot hun soms stoere gedrag, gaat het bij weglopers vaak om kwetsbare jongeren met een laag zelfbeeld die het gevoel hebben dat ze hun problemen moeilijk het hoofd kunnen bieden en niet weten waar naartoe voor hulp. Op deze twee factoren wil MISSING een preventief antwoord bieden.

Een serious game, seriously?

Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak, namelijk een educatief doel. Maar dat valt niet echt op, want het detectivespel zit zo cool in elkaar dat je nauwelijks door hebt dat je er iets belangrijks van opsteekt. MISSING 116 000 is laagdrempelig en past in de dagelijkse leefwereld van jongeren waar gamen een belangrijk onderdeel van uitmaakt.

De game werd gecreëerd met de meest kwetsbare jongeren in het achterhoofd, maar wil ook iets bijbrengen aan alle jongeren tussen de 13 en 16 jaar. Child Focus wil hen alternatieven schetsen voor weglopen en verder sensibiliseren voor de mogelijke risico’s en oorzaken die aan de basis liggen van weglopen. Om op die manier de kansen op weglopen te verkleinen. En last but not least, hulpbronnen aanreiken.

MISSING gaat over zelf keuzes maken en de consequenties ervan ook echt ervaren zonder onmiddellijk real-life risico’s te lopen.

Child Focus wil ook in de toekomst verder blijven inzetten op preventie en het aanspreken van kinderen en jongeren zelf.

De app is gratis downloadbaar op je smartphone via Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=be.bazookas.mobile.missing) of de AppStore (typ ‘Child Focus: Missing’ in de zoekmachine).

MISSING kwam tot stand in samenwerking met Bazookas en dankzij de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting in het kader van het Fonds Georgette Vanderschelden.

Voor meer informatie kan je terecht bij : Childfocus, Nel Broothaerts – Directeur Preventie en Ontwikkeling  – 0479/631690