Memoranda lidorganisaties

Milieu of de omgeving waarbinnen we leven – een actueel thema dat leeft bij kinderen en jongeren en een thema dat de politieke agenda vandaag en morgen mee zal bepalen. Maar waar ligt eigenlijk de link tussen kinder- en jongerenrechten en het milieu? Wat zegt bijv. het kinderrechtenverdrag over milieu? Wat zeggen kinderen en jongeren er zelf van? Deze en meer vragen stonden centraal op KeKi’s Research on Stage 2018 ‘Kinderen, jongeren en milieu’.

Met Research On Stage biedt het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) een forum voor de verspreiding en vertaling van onderzoeksresultaten naar beleid, praktijk en onderzoek. Onderzoekers krijgen de ruimte om recente wetenschappelijke inzichten over kinderrechten voor te stellen en  hierover in dialoog te gaan met onderzoekers, beleidsmakers en professionelen uit het middenveld en de praktijk.

De Research On Stage ‘Kinderen, jongeren en milieu: groen achter de oren?’ focuste op het onderwerp milieu (de leefomgeving waarin we leven) en klimaat (het gemiddelde weer van de afgelopen 30 jaar). Samen met onderzoekers, beleidsmakers en praktijkmedewerkers trachtte KeKi een antwoord te bieden op een aantal centrale vragen:

  • Zijn milieurechten van kinderen en jongeren voldoende gewaarborgd in het Kinderrechtenverdrag?
  • Wat zijn de nadelige effecten op kinderen en jongeren van ons veranderend leefmilieu?
  • Wat vinden kinderen en jongeren er zelf van?
  • Kunnen kinderen en jongeren hun stem laten horen (met impact) als het aankomt op een thema als milieu?
  • En welke kennis hebben we over de factoren die bepalen of kinderen en jongeren al dan niet milieuvriendelijk gedrag stellen?

Hun bevindingen en aanbevelingen over dit zeer actuele thema vind je in het samenvattend rapport dat afgelopen week werd gepubliceerd.

Meer informatie over Research on Stage vind je op de Keki site.