Publicaties

Memoranda lidorganisaties

De Kinderrechtencoalitie is een coalitie van 26 middenveldorganisaties. Veel van hen schreven een memoranda voor de Vlaamse en federale verkiezingen in 2019.

RAPPORTERING AAN HET KINDERRECHTENCOMITÉ

Alternatief rapport

KINDERRECHTENFORA   I   RAPPORTEN HOOFDTHEMA

Eindrapporten

STANDPUNTEN EN ADVIEZEN

Position Papers