Kinderrechtendag

Dit was de allereerste Kinderrechtendag

In maart 2020 legde een virus de wereld lam. Alles werd eraan gedaan om de pandemie terug te dringen, allerlei maatregelen werden uitgevaardigd. Het was een heftige periode. Ook voor kinderen en jongeren. Verschillende organisaties trokken aan de alarmbel. Het Kinderrechtencommissariaat het Kenniscentrum Kinderrechten en wijzelf, de Kinderrechtencoalitie, deden een bevraging waarop 44.000 jongeren reageerden. Deze initiatieven vanuit diverse organisaties bleven niet onopgemerkt voor onze beleidsmakers.

Als reactie op de signalen uit de sector nodigden de parlementsleden van de Commissie Jeugd een aantal jongeren uit in het Vlaams Parlement om te praten over de impact van de maatregelen op hun welzijn. Het bleek een eyeopener te zijn en een nieuw initiatief kreeg vorm. Het Kinderrechtencommissariaat kreeg de vraag van het Vlaams Parlement om een Kinderrechtendag te organiseren, een dag waarop kinderen en jongeren in gesprek gaan met de parlementsleden.

Samen met het Kinderrechtencommissariaat, KeKi, de Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Scholierenkoepel zetten we onze schouders onder de organisatie van de dag. We vroegen een tiental jongeren om input en advies zodat het écht een dag van de jongeren zou worden. De jongerenadviseurs gaven niet enkel input over de vorm van de dag maar ook inhoudelijk kregen ze een stem. Zij selecteerden de thema’s waarover ze in gesprek wilden gaan met de parlementsleden. Die thema’s werden tenslotte verfijnd en ondergebracht in zes commissies: klimaat, mobiliteit, welzijn, gelijke kansen, onderwijs en vrije tijd.

Om de deelnemende jongeren inhoudelijk te voeden, organiseerden we zes zoomsessies waarin wetenschappelijke experten en experten uit het middenveld aan het woord kwamen. Nadien konden de jongeren en de experten met elkaar in gesprek gaan. Deze sessies zorgden ervoor dat de jongeren zelfzeker aan de Kinderrechtendag konden deelnemen.

En toen was het zover. Op 19 november tekenden een tachtigtal jongeren present. In de voormiddag werden ze verder voorbereid om in de namiddag in de commissie van hun keuze in gesprek te gaan met de parlementsleden en tot een resolutie te komen.

Er werden kritische vragen gesteld, er werd geluisterd naar elkaar en gedebatteerd. De parlementsleden stonden versteld van zoveel enthousiasme en bevlogenheid. Een parlementslid zei: “Ik heb naar jouw argumentatie geluisterd en je hebt me doen twijfelen. Ik ben nog niet helemaal overtuigd, maar ik bekijk het nu wel met andere ogen.”

Als afsluiter werden de resoluties door de jongeren overhandigd aan de commissievoorzitters met de concrete belofte dat er vanuit het parlement zal worden teruggekoppeld wat er met de resoluties werd gedaan. Samen met alle jongeren, zijn we benieuwd naar het resultaat.

©Kinderrechtencommissariaat

Herbeleef de Kinderrechtendag 2021

Op 19 november kon je de Kinderrechtendag vanop de eerste rij volgen via onze Instagram– en Facebookstories. Heb je ze gemist? Geen nood! Je kan deze altijd herbekijken via de highlight op onze Instagrampagina. Het Kinderrechtencommissariaat maakte een aftermovie van de dag. Bekijk de video hieronder.