Memoranda lidorganisaties

Ook en vooral in tijden van crisis moeten we erover waken dat kinderrechten gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd worden.” 

Het Kinderrechtencommissariaat is bezorgd over de situatie van kwetsbare kinderen en jongeren en roept op om hen ook in de komende maanden blijvend zichtbaar te maken. Daarnaast pleit het Kinderrechtencommissariaat om het Kinderrechtenverdrag als leidraad te behouden.  

De uitzonderlijke en strikte maatregelen die de overheid oplegt zijn nodig voor de volksgezondheid maar dagen tegelijkertijd de kinderrechten uit. De impact van de maatregelen op (kwetsbare) kinderen en jongeren moet in proportie blijven. 

De Kinderrechtencoalitie deelt de bezorgdheden van het Kinderrechtencommissariaat en onderschrijft dit advies.  

Hou blijvend rekening met de meest kwetsbaren onder ons en garandeer dat het Kinderrechtenverdrag de leidraad is, blijft en wordt! 

Lees het volledige artikel op de site van het Kinderrechtencommissariaat.