Memoranda lidorganisaties

De laatste weken publiceerden veel lidorganisaties hun jaarrapportages 2018.

Wil je weten wat de leden afgelopen jaar allemaal hebben bereikt en waarop ze ook in 2019 nog verder op werken?

Neem dan een kijkje in de verschillende verslagen:

Jaarverslag Bednet

Jaarverslag Childfocus

Jaarverslag Ecpat

Jaarverslag Gezinsbond

Jaarverslag Grip

Jaarverslag Minor-Ndako

Jaarverslag Uit de Marge