Memoranda lidorganisaties

Eurochild is verheugd over het feit dat de resolutie ter gelegenheid van de 30de verjaardag van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind met 495 stemmen voor, 58 stemmen tegen en 87 onthoudingen is aangenomen

De tekst van de resolutie is het resultaat van een samenwerking tussen vijf politieke groepen. De resolutie benadrukt de uiterste noodzaak van de Europese Unie actief aandacht te hebben voor kinderrechten. Niet enkel omdat de promotie van kinderrechten een uitdrukkelijke doelstelling van het Europese beleid is, in navolging van het EU-Handvest van de grondrechten, maar ook omdat kinderen 20 procent van de EU populatie uitmaken en 23 miljoen kinderen in de EU risico lopen op armoede of sociale uitsluiting.

Lees het volledige Engelstalige persbericht op de website van Eurochild.