Heel wat Vlaamse wetgevende- en beleidsinstrumenten benadrukken het belang van kinderrechten in het onderwijs. Kinderrechten maken dan ook deel uit van de eindtermen inzake burgerschap. Voor scholen is het echter een hele uitdaging om transversaal met kinderrechten aan de slag te gaan.

“Het is heel belangrijk om preventief te leren over kinderrechten en te weten wat je rechten zijn, maar ook over waar je terecht kan als je kinderrechten geschonden zijn.” (Mauro Michielsen, voorzitter Vlaamse Scholierenkoepel) 

Omdat alle kinderen en jongeren er bereikt kunnen worden, is de school de plek bij uitstek om met kinderrechten aan de slag te gaan.

“Onderwijs is een plek waar je in contact komt met alles dat anders is. Het is een soort micro- samenleving.” (Mauro Michielsen, voorzitter Vlaamse Scholierenkoepel)

Bovendien heeft ontzettend veel van wat zich afspeelt op school een impact op kinderrechten. Het School for Rights-project, waarvan KIYO partner is, begeleidt scholen die hier sterk op willen inzetten. Het Kinderrechtenverdrag biedt hiervoor een overkoepelend kader. 

“Zeer veel initiatieven die scholen nemen hebben al rechtstreeks of onrechtstreeks met kinderrechten te maken, maar worden zo niet benoemd.” (Michiel De Baere, KIYO)