Decreet buitenschoolse kinderopvang

Bijna is het zo ver. Op 1 februari dienden Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers, Lies Jans, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester en Elke Wouters een voorstel van decreet in houdende de organisatie van buitenschoolse kinderopvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. Dit decreetsvoorstel is de uitwerking van de nota ‘Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie van de opvang en vrije tijd van kinderen’ die door het Vlaams parlement werd goedgekeurd in december 2015. Waarom is zo’n decreet kinderopvang belangrijk?

Alsmaar meer gezinnen hebben nood aan kinderopvang. Ouders werken vaker allebei buitenshuis en er zijn meer éénoudergezinnen die afhankelijk zijn van opvang. Ook niet-werkende ouders en kwetsbare doelgroepen zijn gebaat met toegankelijke en betaalbare opvang. Ouders kunnen tot rust komen, gaan werken, een cursus of begeleiding volgen. Kinderen op hun beurt komen in contact met andere kinderen, ontdekken nieuwe interesses, leven zich uit of komen net tot rust op een leuke plek.

Kortom, er is een hoge nood aan voldoende toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve opvang die niet altijd ingevuld raakt.

Het nieuwe decreet geeft een wettelijk overkoepelend kader aan buitenschoolse opvang en geeft de regie in handen van lokale besturen. Dit biedt hen de ruimte om lokaal samen te werken met een waaier aan partners zoals jeugd- en sportverenigingen, deeltijds kunstonderwijs, lokale verenigingen, … Via het Vlaams Gemeentefonds krijgen ze hiervoor middelen op basis van algemene parameters. Voor de kleuteropvang komt er een kwaliteitslabel gekoppeld aan extra subsidies.

De verwachtingen rond het decreet zijn hooggespannen. Kinderopvang is niet alleen belangrijk als sociale en economische ondersteuning voor ouders, het is ook de ideale basis om kwetsbare doelgroepen te ondersteunen en inclusie te realiseren van kinderen met een handicap, kinderen in armoede of kinderen van anderstalige ouders.

Het decreet stelt kwaliteit en participatie van kinderen en ouders centraal, wat alvast positief is. Lees hier het voorstel van decreet.