Jongerenburgerkabinet in Kortrijk

Op vrijdag 10 mei organiseert de Kortrijkse stadscoalitie samen met de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en de partners voor Kinderrechten-scholen een burgerkabinet voor Kortrijkse jongeren. Hiermee bieden we 100 jongeren de kans om zelf beleidsaanbevelingen te formuleren voor de komende bestuursperiode.

Vandaag is één op vijf Kortrijkse inwoners jonger dan 18 jaar. Met het ontwerpplan Beste Stad van Vlaanderen engageert de stadscoalitie om hen als volwaardige burgers te erkennen. Dat betekent dat we hen volop kansen bieden om betrokken te zijn bij allerhande beleidsbeslissingen die de stad neemt. Via dit burgerkabinet kunnen jongeren hun concrete aanbevelingen voorleggen aan Kortrijkse politici.

Het jongerenburgerkabinet is het eindmoment van een langer traject waarin leerlingen konden kennis maken met het Kortrijks beleid rond jeugd en kinderen, maar ook hun eigen alternatieve rapport opstelden op basis van hun eigen beleving van de stad. Ook de stad Kortrijk deed al heel wat voorbereidend werk. Met STEMMEN 16+ kregen Kortrijkse jongeren, die nog niet stemgerechtigd zijn, de kans om duidelijk te maken wat voor hen belangrijk is. Dit voorjaar was er ook KIJK WIJ ZIJN KORTRIJK waarbij meer dan 1.200 scholieren tussen 9 en 14 jaar bevraagd werden over hun school, hobby’s en hun buurt. Al deze resultaten worden als input gebruikt voor het burgerkabinet op 10 mei.

Met Jong Kortrijk Spreekt zet Stad Kortrijk in op volwaardig burgerschap van kinderen en jongeren. Met een mix aan projecten en methodieken wil de stad de beleidsbetrokkenheid en -impact van kinderen en jongeren vergroten. Jong Kortrijk Spreekt is een continu proces. Voorjaar 2019 is een belangrijk moment omdat het proces van strategische meerjarenplanning volop loopt. Jong Kortrijk Spreekt moet garanderen dat de stem van alle 0 tot 17-jarigen mee vertaald is in dit plan.

Op 10 mei kunnen leerlingen aansluiten bij vijf themagroepen geleid door jongeren. Na kennismaking en een informatieronde gaan leerlingen zelf aan de slag om enkele concrete beleidsaanbevelingen voor de stad te formuleren. Na de middag gaan twee woordvoerders uit elke themagroep in gesprek met Kortrijkse schepenen. Ze presenteren enkele concrete beleidsvoorstellen die we samen in alle openheid bediscussiëren. Op het einde van de middag mikken we op enkele concrete uitdagingen waar we samen werk van maken.

Wil je hier ook bij zijn? Het evenement is gratis, maar registratie is verplicht. Dat kan via deze link.