De minister van onderwijs wil de kerntaken van het CLB helder en concreet aflijnen.

Klachten van leerlingen en onderzoek maken duidelijk dat leerlingen onvoldoende weten hoe een CLB werkt en waar het CLB hen bij kan helpen en ondersteunen. Ze kennen het CLB enkel als medisch schooltoezicht en als adviesorgaan voor studiekeuze. Dit is bijzonder jammer want het CLB kan eigenlijk erg dicht bij leerlingen staan en kort op de bal spelen bij opduikende problemen.

Inzetten op duidelijke informatie en een open houding is noodzakelijk. Bij het aanbod moet men ook rechten van de leerling, zoals privacy, respecteren. Een CLB heeft niet enkel verbintenissen naar de school, maar zeker ook een specifieke verantwoordelijkheid naar de leerlingen.