De lokale overlegplatforms (LOP’s) zijn verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van het Vlaamse onderwijskansenbeleid. Het jaarverslag geeft aan welke inspanningen de LOP’s hebben geleverd op het vlak van gelijke onderwijskansen sinds de oprichting in 2002.

Link: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/jaarverslag-2012-2013-10-jaar-lop-s-10-verhalen