In de serie ‘Innocenti Working Papers’ verscheen het werkstuk ‘The role of civil society in implementing the general measures of the convention on the rights of the child’. Hierin wordt de rol van het middenveld en in het bijzonder de NGO’s onderzocht m.b.t. de implementatie van het IVRK. Het blijkt dat NGO’s een vitale rol spelen.

Link: http://www.unicef-irc.org/cgi-bin/unicef/Lunga.sql?ProductID=603