Deze studie van het Kenniscentrum Kinderrechten vergelijkt de beleidsagenda’s ten aanzien van kinderen, jongeren en kinderrechten van de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties, en identificeert mogelijke synergieën tussen deze agenda’s.

Link: http://www.keki.be/sites/default/files/publications/2014_update_European%20and%20international%20policy%20agendas.pdf