Het boek bevat statistische gegevens over verschillende aspecten van het onderwijs in Vlaanderen zoals leerlingen, diploma’s, onderwijzend personeel, financiën, andere opleidingsvormen tijdens het schooljaar 2012-2013.

De link: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/statistisch-jaarboek-van-het-vlaams-onderwijs-schooljaar-2012-2013-1