Memoranda lidorganisaties

Een jongere in een voorziening getuigt over de fysieke maar ook mentale gevangenschap die de coronacrisis met zich meebrengt. Voor kwetsbare kinderen en jongeren is deze crisis uitzonderlijk hard. Jeugdhulpverleners doen hun uiterste best om kinderen en jongeren te blijven ondersteunen in deze moeilijke periode. Connectie houden en solidariteit zijn hierbij sleutelwoorden.Interne link
De Vlaamse Jeugdraad luisterde naar kinderen en jongeren en nam in haar standpunt ook de signalen mee van verschillende organisaties waaronder degene die de Kinderrechtencoalitie verzamelde bij haar lidorganisaties. Ondanks de inspanningen om op verschillende manieren online hulp te bieden, slaan kwetsbare minderjarigen en jeugdhulpverleners alarm. Ook de Kinderrechtencoalitie deelt die bezorgdheid over de situatie van kwetsbare kinderen en jongeren.

Het volledige standpunt is op de site van de Vlaamse Jeugdraad te vinden.

https://vlaamsejeugdraad.be/nieuws/standpunt-impact-van-corona-op-kinderen-en-jongeren-mentale-en-fysieke-ruimte-onder-druk

Een week nadat de Vlaamse Jeugdraad haar standpunt publiceerde, kwam er een update met een overzicht van wat er op die week tijd veranderd is voor kinderen en jongeren: https://vlaamsejeugdraad.be/nieuws/corona-wat-er-intussen-veranderd-voor-kwetsbare-kinderen-en-jongeren

De Kinderrechtencoalitie is blij dat de signalen van kinderen en jongeren, mede geformuleerd door onze lidorganisaties,  werden opgepikt door het beleid. Stuk voor stuk zijn het aanpassingen die essentieel zijn voor hun welbevinden.