Op 31 maart sluit de bijkomende winteropvang in Gent. Die heeft heel de winter opvallend veel gezinnen en kinderen over de vloer gehad. Naar schatting zijn op dit moment minstens 250 kinderen in Gent dak- of thuisloos. Ze logeren bij vrienden of familie of wisselen af tussen nacht- of crisisopvang, straten of parken. Een coalitie van geëngageerde burgers en organisaties, zorgde vorig jaar al voor de oprichting van een ‘Taskforce Wonen’ in Gent, waarbij verschillende stadsdiensten samenwerken met het middenveld om de wooncrisis aan te pakken.

Zaterdag verzamelen ze opnieuw, om aan te klagen dat er te veel gezinnen dak- en thuisloos blijven, dat er geen aangepaste gezinsopvang is en dat kinderen soms tot 21u moeten wachten op een slaapplek. Ze vragen een permanente naschoolse opvang, een leegstandaanpak waarbij panden worden ingezet als tijdelijke woningen, en een betere begeleiding en bescherming van kwetsbare gezinnen in hun zoeken en houden van een woning.

Meer info vind je hier.