Op 26 oktober organiseerde het Kenniscentrum Kinderrechten hun jaarlijkse ‘Research on Stage’ met presentaties en rapporten rond het traject rond levensbeschouwelijke diversiteit in de klas.

Onderzoekers Lore Van Praag (UAntwerpen, UGent) en Goedroen Juchtmans (KU Leuven) brachten de verhalen van leerlingen die zij ondervroegen in diverse basis- en middelbare scholen. Hoe integreren jongeren de diverse wereldbeelden waarmee zij opgroeien in hun identiteit? Welke houdingen van ouders en leerkrachten leiden voor hen tot conflict? En welke rol speelt het hebben van een andere levensbeschouwing in hun perceptie van hun onderwijstraject?

Johan Lievens en Jonas Vernimmen (KULeuven) gingen dieper in op enkele juridische vraagstukken over vrijheid van religie in het onderwijs. Is de hoofddoek verbieden op de speelplaats conform de Grondwet? Mogen niet-gesubsidieerde scholen de evolutieleer uit het curriculum schrappen? Hebben kinderen met een niet-christelijke religie recht op hun eigen religieuze feestdagen? Mogen de uren godsdienst door een ander vak ingevuld worden?

Aan de hand van rondetafelgesprekken ging iedereen op zoek naar inspirerende praktijken en beleidsaanbevelingen. Die input werd door KeKi gebundeld in een samenvattend rapport dat verspreid wordt naar het brede publiek, de verschillende onderwijsinstanties en de bevoegde overheidsdepartementen. Het rapport bevat een reeks aanbevelingen (vanaf p. 11).

Aanbevelingen, het eindrapport en de presentaties zijn te vinden via deze link.