Publicaties

De Kinderrechtencoalitie brengt als "kritische waarnemer" van de toestand van de rechten van kinderen in Vlaanderen en België alternatieve rapporten uit. Dit alternatief rapport is een vijfjaarlijkse neerslag van positieve en negatieve ervaringen m.b.t. de naleving van het IVRK in België voor het Comité voor de Rechten van het Kind.

De Kinderrechtencoalitie heeft ook rechtstreekse beleidsaanbevelingen. Deze aanbevelingen worden gebundeld in een Memorandum.

Een aantal keer per jaar organiseert de Kinderrechtencoalitie deel Open Fora rondom een specifiek thema

Filters

Aantal publicaties: 3