Child focus voerde in 2016 al een onderzoek naar het fenomeen van tienerpooiers, maar vandaag wordt er opnieuw aan de alarmbel getrokken ; de aanpak werkt niet.

Tot voor een paar jaar werd het probleem van tienerpooiers onderschat, geminimaliseerd of verkeerd aangepakt, waarbij vaak eerder de slachtoffers werden geviseerd dan de daders. Een jaar geleden lanceerde Child Focus en website waar slachtoffers terecht kunnen, waarop vorig jaar al veertig nieuwe zaken binnen kwamen. Relatief nieuw is dat er nu ook Vlaamse meisjes in beeld komen, terwijl het fenomeen vroeger eerder beschouwd werd als een onderdeel van mensenhandel van minderjarigen uit het buitenland. Mensenhandel is nochtans in álle gevallen de juiste term, stelt Child Focus, gezien het gaat om een lucratieve uitbuiting van minderjarigen. Tienerpooiers recruteren bewust meisjes met een kwetsbaar profiel, bv meisjes die in een jeugdinstelling verblijven of een klein netwerk hebben om op terug te vallen. Bijkomend probleem is dat er door het plaatstekort in de jeugdhulp, net concentraties ontstaan van deze groep, waardoor ze makkelijker te bereiken zijn, ze elkaar beïnvloeden of zelfs terechtkomen bij daders.

Child Focus vraagt een gespecialiseerde aanpak, waarbij slachtoffers worden geïsoleerd van pooiers en meer wordt samengewerkt tussen politiek, parket, centra mensenhandel en jeugdhulp.

Meer info over herkennen en helpen van slachtoffers op www.stoptienerpooiers.be(externe link)

Volledig rapport tienerpooiers child focus 2016 : http://www.childfocus.be/sites/default/files/rapport_tienerpooiers_en_hun_slachtoffers_1.pdf