Memoranda lidorganisaties

Het Kinderrechtencollectief, de Nederlandse tegenhanger van de Kinderrechtencoalitie, overhandigde afgelopen week samen met jongeren als ervaringsdeskundigen een lijst met knelpunten betreffende de naleving van kinderrechten, op basis van input van 80 organisaties en kennisinstituten aan de Nederlandse Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voordien werd de list al op 1 juli ingediend bij het VN-Kinderrechtencomité.

“In de afgelopen jaren zijn er veel dingen verbeterd voor kinderen, maar er is een aantal hardnekkige problemen blijven bestaan”, zegt Laurien Koster, voorzitter van het Kinderrechtencollectief. De voornaamste knelpunten zijn: Nederland kan niet elk kind toegang garanderen tot tijdige, passende en kwalitatief goede jeugdzorg. Armoede onder kinderen blijft in stand door gebrek aan landelijke visie en ongelijke toegang voor kinderen tot (effectief) armoedebeleid. En de bescherming van kinderen schiet te kort doordat het belang van het kind onvoldoende verankerd is in het vreemdelingenrecht.

De lijst met knelpunten is een eerste stap in de vijfjaarlijkse procedure, waarin de Nederlandse staat aan de Verenigde Naties rapporteert over de naleving van kinderrechten in Nederland. Het VN-Kinderrechtencomité drukte Nederland in 2015 al op het hart om ervoor te zorgen dat alle gemeenten (ook de Caribische gemeenten) over genoeg capaciteit en budget beschikken om de nieuw aangewezen taken in de jeugdzorg te kunnen uitvoeren zonder negatieve gevolgen voor de kwaliteit en beschikbaarheid van diensten voor kinderen. Ook uitte het comité haar zorg over de toename van armoede onder kinderen en gaf de staat de aanbeveling de kinderen te laten profiteren van armoedebestrijding.

Volgend jaar moet de minister aan het VN-Kinderrechtencomité rapporteren over de naleving van kinderrechten door Nederland. “We zijn benieuwd met welke uiteindelijke vragen het Comité komt in oktober en gaan die het jaar daarna zorgvuldig beantwoorden”, sluit De Jonge af.

Meer informatie op de site van Kinderrechtencollectief: https://www.kinderrechten.nl.

Klik hier voor de lijst met kinderrechten zorgpunten: Niet alle kwetsbare kinderen ontvangen voldoende zorg en bescherming.

Credits foto: Bart Maat