Participatie is een cruciale voorwaarde voor een kinderrechtenbenadering. Het kan niet de bedoeling zijn om aanbevelingen of uitspraken te doen over kinderen en jongeren zonder hen hier een centrale plaats in te geven. De Kinderrechtencoalitie hecht een groot belang aan de ervaringskennis van kinderen en jongeren, als experts in hun situatie.

Volgens artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind het recht om zijn mening te geven over beslissingen die hen aangaan, ongeacht hoe oud ze zijn. Overheid en diensten moeten het mogelijk maken om kinderen inspraak en invloed te geven. We nemen deze verantwoordelijkheid dan ook serieus, en zetten de beleving van jonge mantelzorgers centraal. In een participatietraject met lotgenoten geven we hen de ruimte om zich te ontspannen, de informatie die ze nodig hebben en een forum om hun ervaringen te delen.

Dit traject is een samenwerking tussen de Kinderrechtencoalitie, Idrops, Pimento en Jeugdtheaterhuis Larf.