Er werden reeds waardevolle acties en onderzoeken rond jonge mantelzorgers opgezet in Vlaanderen. In 2017 werd het Vlaams expertisepunt mantelzorg opgericht en ook in het Vlaams actieplan mantelzorg wordt aandacht besteed aan jonge mantelzorgers. Deze kennis en expertise wordt uiteraard niet onbenut gelaten.

De Kinderrechtencoalitie startte een klankbordgroep op met als voorlopige deelnemende organisaties:

Deze klankbordgroep zal in de loop van 2019 het veld in kaart brengen en de resultaten van de jongerengroep bespreken.