Laden Evenementen

Op 10 oktober, tevens World Homeless Day, organiseert de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen in samenwerking met Betonne Jeugd en vzw Jong een Open Forum met als titel ‘Kinderen over leven op straat’.

Zeker op Wereld Daklozendag verdienen dak- of thuisloze kinderen een prominente plaats in het maatschappelijk debat en beleid. Het leven op straat legt immers een enorme hypotheek op hun gezondheid en ontwikkeling.

De Kinderrechtencoalitie wil hen daarom op 10 oktober een luisterend oor, een spreekgestoelte en een microfoon bieden. Hun getuigenissen worden aangevuld met de visie van experts over de oorzaken van dak- en thuisloosheid, de effecten ervan op kinderen en hoe kinderrechten een deel van de oplossing kunnen zijn om dak- en thuisloosheid te voorkomen.

Het Open Forum is toegankelijk voor iedereen en richt zich in de eerste plaats tot jeugdwerkers, jeugdwelzijnswerkers, armoedeorganisaties, straathoekwerkers, ervaringsdeskundigen, juristen, brug- of zorgfiguren uit het onderwijs, beleidsmedewerkers, politici en mensenrechtenorganisaties.

 

Inschrijven kan hier. 

Kostprijs: 15 Euro

Gratis voor leden van de Kinderrechtencoalitie

 

 

PROGRAMMA

 

Openingswoord                                                       9u30 – 9u40

 

SESSIE I                                                              9u40 – 10u45

1 Een dag in het leven van een kind op straat

Getuigenissen van jongeren over het verloop van een dag leven op straat (slaapplaats, voedsel, ontspanning, behoeftes, drijfveer, …)

In samenwerking met Betonne Jeugd en vzw Jong

2 Oorzaken en cijfers van dak- en thuisloosheid bij kinderen

Koen Hermans –  KU Leuven

SESSIE II                                                               10u55 – 12u

1 Jongeren getuigen over de impact van het leven op straat

Getuigenissen van jongeren over wat de straat doet met het gevoelsleven van jongeren en welke wondes het achterlaat.

In samenwerking met Betonne Jeugd en vzw Jong

2 Impact van het leven op straat op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen

Kinderen op straat kampen met drugs-, tand-, agressie- en psychologische problemen, tienerzwangerschappen

Ingrid De Jonghe  – voorzitster/oprichtster Tejo en medeoprichtster Kinderrechtencoalitie

 

LUNCH                                                                 12u – 12u45

 

SESSIE III                                                              12u45 – 14u

Hoe vinden kinderen op straat de weg naar hulp?

1 Perspectief vanuit het kind op straat zelf

in samenwerking met Betonne Jeugd en vzw Jong

2 Perspectief vanuit het onderwijs

3 Perspectief vanuit ‘outreachend’ jeugdwerk op straat

 

SESSIE IV                                                              14u10 –  15u20

Welke rechten hebben kinderen op straat?

1 Gids voor daklozen: het recht op een referentieadres en het recht op degelijke voeding, verzorging en onderdak

2 Welke rechten gelden specifiek voor dak- en thuisloze kinderen? Voorbeelden van juridische procedures

Progress Lawyers Network

 

CONCLUSIES                                                     15u20 – 15u30

 

RECEPTIE                                                         15u30