Bescherming en bevordering van de rechten van het kind is een van de doelstellingen van de Europese Unie. Alle beleidsmaatregelen en acties met een effect op kinderen moeten zodanig zijn ontworpen en worden uitgevoerd in overeenstemming met de belangen van het kind.

Link: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm