Het Comité voor de Rechten van het kind organiseert minimum één keer per jaar een ‘Day of General Discussion’. Doel van deze ‘reflectiedagen’ is een beter begrip te krijgen over de inhoud en de implicaties van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, gezien het feit dat de dagen gewijd worden aan specifieke artikels uit het Verdrag of over specifieke thema’s.  Volgend op de discussie neemt het Comité aanbevelingen aan.

Volgende Days of General Discussion vonden reeds plaats:

1992: Children in armed conflict

1993: Economic exploitation

1994: Role of the family

1995: The girl child

1995: Juvenile justice

1996: The child and the media

1997: Children with disabilities

1998: HIV/AIDS

1999: 10th Anniversary: General measures of implementation

2000: State violence against children

2001: Violence against children whitin the family and in school

2002: The private sector as a service provider

2003: The rights of indigenous children

2004: Implementing child rights in early childhood

2005: Children without parental care

2006: The rights of the child to be heard

2007: Resources for the right of the child – responsability of States

2008: Education in Emergency Situations

2011: Children of Incarcerated Parents

2012: The rights of all children in the context of international migration

Klik hier voor meer info over de Days of General Discussion en bovenstaand overzicht.