Ons land moet lijfstraffen voor kinderen expliciet verbieden. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten (besluit 2015).

Link:http://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/2015-news/-/asset_publisher/8X0wvBBc60he/content/prohibition-of-corporal-punishment-in-belgium-and-the-czech-republic