Op 17 mei is Mawda Shawri gedood door een politiekogel. Een kind van amper twee. In ons eigen land. Bij een achtervolging van het busje vluchtelingen waar ze samen met haar ouders en broer in zat, werd een 15-tal politiewagens met gewapende agenten ingezet. Tijdens de vluchtmanoeuvres werd een schot gelost, Mawda werd geraakt en stierf op weg naar het ziekenhuis. De kogel was ‘niet bedoeld’ voor het meisje, maar dit argument illustreert de waanzin van de situatie. Vuur is niet bedoeld om kinderen te verbranden, auto’s zijn niet bedoeld om kinderen te overrijden, messen zijn niet bedoeld om kinderen te verwonden, maar we houden ze er wel van weg.

Artikel 19 van het Kinderrechtenverdrag stelt dat elke staat alle wettelijke en bestuurlijke maatregelen moet nemen om een kind te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld. General comment nr.13 geeft hier nog eens een uitgebreide toelichting bij. Artikel 38 gaat nog een stap verder en betreft de bescherming van kinderen bij gewapende conflicten. Het is de verantwoordelijkheid van de staat om burgers en kinderen te beschermen bij gewapende conflicten.

De strijd tegen migratie en mensensmokkelaars loopt bij confrontaties uit de hand, waarbij situaties van geweld ontstaan waar kinderen tegen beschermd moeten worden. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van alle betrokken volwassenen, maar ook van de overheid van het land waar het kind zich bevindt. De bescherming en het belang van het kind moeten gewaarborgd worden bij elke actie. De kinderrechtencoalitie vraagt om bijzondere maatregelen om kinderen te beschermen tegen elke vorm van fysiek, verbaal en zeker gewapend geweld. Een kind mag nooit in een situatie terechtkomen waar er kan geschoten worden. Een overheid moet alle mogelijke maatregelen inzetten om kinderen te beschermen tegen geweld en tegen mensenhandel. Er moet hard opgetreden worden tegen mensensmokkelaars, maar er mag op geen enkel moment een kind in levensgevaar verkeren.

Ook hardhandige uitzettingen, politie-invallen en arrestaties hebben een traumatische en blijvende impact op kinderen die hier getuige van moeten zijn.

In die zin moet de trieste dood van Mawda een ijkpunt zijn om bijkomende maatregelen te treffen in functie van de bescherming van kinderen in maatregelen die bedoeld zijn tegen migratie of mensensmokkel.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vraagt om de dood van dit kind te zien als de dood van een kind. Een kind van 2 is gestorven. Dat vraagt in de eerste plaats om verdriet, medeleven, geduld, begrip en troost. En vervolgens actie van beleidsmakers om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst nooit meer mogelijk is.

In de pers:

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/kinderrechtencoalitie-bescherm-vluchtelingenkinderen-tegen-gewapend-geweld~a93adcd4/(externe link)

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/05/25/vluchtelingenkinderen-moeten-beschermd-worden-tegen-gewapend-geweld(externe link)

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180525_03529420