Memoranda lidorganisaties

Op 26 mei 2019 zijn het Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. De uitgelezen kans om aan politici en beleidsmakers te benadrukken dat wij een kindvriendelijke samenleving willen met een ambitieus en coherent kinderrechtenbeleid en een doorgedreven bescherming van kinderen.

Uiteraard moeten we ook aandacht hebben voor wat er na de verkiezingen met onze stem gebeurt en willen we dat de stem van jongeren en kinderen bij beleidsmakers gehoord wordt. De Kinderrechtencoalitie bundelt daarom de verkiezingsmemoranda van Cachet vzw, Childfocus, Chirojeugd Vlaanderen, Gezinsbond, GRIP vzw, Unicef en VCOV op haar website.

Bovendien kan je op de site van UNICEF de standpunten van de politieke partijen (alfabetisch gerangschikt) rond de thema’s armoede, geweld, milieu, migratie en onderwijs terugvinden.